Uravalmennus

Uralle uusi suunta osaavassa ohjauksessa

Tavoite
 • Selkeä käsitys omista uramahdollisuuksista
 • Vahvat työnhakuvalmiudet
 • Työ-, työkokeilu –tai opiskelupaikan saaminen
Kohderyhmät
 • Nuoret
 • Aikuiset
 • Akateemiset
 • Maahanmuuttajat
 • Eri ammattiryhmät
Kesto
 • Max 40 päivää vuodessa
Kysy lisää
 • Antti Kasanen
 • 040 580 1680
 • antti.kasanen (at) valmennuskeskus.fi
Tietoa uravalmennuksista

Uravalmennuksemme on suunnattu pääasiassa työttömille työnhakijoille, jotka kaipaavat ohjausta omien uramahdollisuuksiensa kartoittamiseen sekä työnhakuun. Palvelun tavoitteena on, että osallistujat löytävät valmennuksen päätteeksi joko työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikan tai saavat vahvat valmiudet niiden aktiiviseen hakemiseen. Haluamme, että valmennuksen jälkeen jokaisella osallistujalla on selkeä kuva omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan sekä siitä, miten niistä voi hyötyä työnhaussa ja työelämässä.

Sisällöt räätälöidään osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, ja niitä lähestytään käytännönläheisten harjoitusten, ryhmätehtävien sekä ohjaajan kanssa kahdenkeskisten keskustelujen kautta. Valmennuksessa yhdistyy vertaisryhmän tuki ja kouluttajan yksilöidyt neuvot. Uravalmennuksen aikana voidaan toteuttaa mm. osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, hakea ohjatusti mielenkiintoisia työ- tai opiskelupaikkoja sekä tutustua työelämään yritysvierailujen kautta. Valmennuksen lopuksi jokaiselle osallistujalle laaditaan jatkosuunnitelma, joka antaa selkeän suunnan omalla urapolulla etenemiseen.

Valmennuksissa käsitellään monipuolisesti muun muassa:

 • Työelämätietoutta
 • Työnhakua
 • Urasuunnittelua
 • Koulutusmahdollisuuksia
 • Uusia reittejä työelämään

Uravalmennuksia toteuttavat kokeneet ja ammattitaitoiset kouluttajat, joilla on vuosien kokemus monenlaisten ryhmien tuloksellisesta ohjauksesta. Laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa kattavat kontaktit potentiaalisiin työnantajiin.

Uravalmennusta voi saada 40 päivää vuodessa, ja siihen hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Esittelyvideo

Sanottua

``Tulevaisuuden suunnittelu helpottui ja sain lisämotivaatiota opiskelupaikan ja työn hakuun. Sain tosi hyviä käytännön vinkkejä ja hyvän yleistietopohjan liittyen kouluun ja töihin hakuun.``- Uravalmennuksen osallistuja
``Ryhmävalmennuksessa sai tavata muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja sai lisää mietittäviä vaihtoehtoja jatkon kannalta. Yksilönohjaustunnit olivat tosi kivoja, sai vielä lisää eväitä jatko-opiskeluiden pohtimiseen.``- Uravalmennuksen osallistuja
``Valmentaja oli selkeästi motivoitunut ja kiinnostunut auttamaan osallistujia niin ryhmävalmennuksessa kuin yksilötapaamisissakin. Hän osasi ottaa huomioon yksilölliset elämäntilanteet ja valmiudet työn hakemiseen.``- Uravalmennuksen osallistuja
``Valmennuksessa oli innostava ja avoin ilmapiiri. Oli mielenkiintoista pohtia asioita yhdessä.``- Uravalmennuksen osallistuja
``Erittäin hyvä asiakokonaisuus. Hyvin jäsennelty paketti. Tehokas ja innostava valmentaja. Voimauttava ja innostava ryhmä.``- Uravalmennuksen osallistuja

Vuonna 2015 uravalmennuksiimme osallistui

2273
Asiakasta
33
Paikkakunnalla