Yrittäjyysvalmennukset

Ryhdy yrittäjäksi tai kehitä olemassa olevaa liiketoimintaasi

Tavoite
  • Suunnitelma oman olemassa olevan yritystoiminnan kehittämiseksi
  • Valmiudet oman yrityksen perustamiseen
Kohderyhmät
  • Pienyrittäjät
  • Yrityksen perustamisesta kiinnostuneet
Kysy lisää
  • Antti Kasanen
  • 040 580 1680
  • antti.kasanen (at) valmennuskeskus.fi
Yrittäjyysvalmennuksista

Toteutamme valtakunnallisesti yrittäjyysvalmennuksia ja -koulutuksia, jotka on suunnattu sekä yrittäjänä jo toimiville että yrittäjyydestä kiinnostuneille. Osa valmennuksista on kokonaan verkkopohjaisia, eli niihin on mahdollista osallistua asuinpaikasta riippumatta. Valmennukset ovat sisällöiltään käytännönläheisiä ja sisältävät vierailijaluentoja, joilla kokeneet yrittäjät tuovat konkreettisia esimerkkejä käsiteltäviin aiheisiin.

Yrittäjinä jo toimiville valmennukset tarjoavat erityisesti ideoita yritystoiminnan kehittämiseen, kannattavuuden parantamiseen sekä omien tietotaitojen kartuttamiseen. Valmennuksissa käsiteltävät teemat vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta tyypillisiä aiheita ovat mm. yrityksen nykytilanteen ja kehitystarpeiden analysointi, tuotteistaminen, markkinointi, myynti sekä hallinnolliset seikat.

Yritystoiminnan aloittamista harkitseville valmennukset antavat eväitä yrityksen perustamiseen. Valmennuksissa käydään läpi esimerkiksi eri yritysmuotoja, liiketoimintasuunnitelman luomista, asiakassegmentointia, hinnoittelun ja markkinoinnin perusteita, yrittäjän tukipalvelutarjontaa sekä yrityksen perustamistoimenpiteitä askel askeleelta.

Aloittavan yrittäjän tehtäväkirja

Jokainen yrittäjyysvalmennuksiimme osallistuva saa Aloittavan yrittäjän tehtäväkirjan. Tervetuloa!

Sanottua

``Ajattelin että kurssi olisi perusjutut jotenkuten tietävälle turhauttava, mutta tieto jota kurssilta sai, oli sellaista jota varmasti kokeneemmatkin yrittäjät eivät välttämättä tietäisi. Tietopakettina oikein hyvä.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja
``Koulutuksen sisältö oli kattava ja antoi hyvän perustietämyksen yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista. Pisti miettimään yrityksen näkyvyyttä, kehittämistä ja myös ryhmätöistä sai hyviä näkemyksiä/sparrausta omalle liikeidealle.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja
``Asiat käytiin ensin selkeästi läpi ja ryhmätöiden avulla syvennettiin oppimista. Kiinnostavia vierailijaluentoja. Henkilökohtaiset ohjaukset erinomaisia.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja
``Aion ottaa koulutuksesta saamani tiedot käyttöön yritykseni arjessa.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja
``Sain erittäin paljon tietoa, jonka avulla olen tulevaisuuden yrittäjänä tietoisempi eri mahdollisuuksista ja velvollisuuksista ja pystyn paremmin ottamaan hyödyn irti omasta osaamisestani. Tiedän myös nyt, mistä apua voi hakea, jos jatkossa sitä kaipaan yrittäjyyteen liittyen.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja
``Ilman kurssia olisin ollut hukassa liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Kurssin ansiosta moni muukin asia nopeutuu yrittäjäksi tulemisessa.``- Yrittäjyysvalmennuksen osallistuja

Vuonna 2015 yrittäjyysvalmennuksiimme osallistui

188
Asiakasta
14
Paikkakunnalla