Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjyyden ammattilaiseksi työn ohessa

Tavoite
  • Oman olemassa olevan liiketoiminnan konkreettinen kehittäminen
  • Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuskoulutuksena
Kohderyhmät
  • Eri alojen pienyrittäjät
Kesto
  • 1-2 vuotta
Kysy lisää
  • Kirsi Sirola
  • 040 637 5073
  • kirsi.sirola (at) valmennuskeskus.fi
Yrittäjän ammattitutkinnosta

Valmennuskeskus Publicilla voit suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon. Toteutamme tutkintoon valmistavaa koulutusta useilla eri painotuksilla.

Kehity yrittäjänä. Yrittäjän ammattitutkintokoulutuksissa voit päivittää liiketoimintaosaamistasi sekä selkeyttää ja kehittää yritystoimintaasi kokonaisvaltaisesti asiantuntijoiden sekä mentoriverkoston avulla. Saat uusia ideoita ja vinkkejä mm. markkinointiin, palveluiden tuotteistamiseen, asiakashankintaan ja taloushallintoon. Lisäksi pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden pienyrittäjien kanssa.

Koulutusohjelma räätälöidään sinua varten. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen kestää 1–2 vuotta, ja sen eteneminen ja sisällöt mukautetaan yrittäjän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Koulutusohjelmaan kuuluu yhteensä 6–12 lähipäivää, mutta osallistumisesi niihin määräytyy sinulle laadittavan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin oppimisympäristönä toimii oma yritys. Koulutukseen voi myös ottaa osaa ilman tutkintotavoitetta.

Tällä hetkellä yrittäjän ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään seuraavin painotuksin:

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄN KOULUTUS
VERKKOMARKKINOINTIKOULUTUS
Yleistä näyttötutkinnoista

KK Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Publicilla on voimassa oleva näyttötutkintojen järjestämissopimus yrittäjän ammattitutkintoon ja lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Alojen tutkintotoimikunta vastaa tutkinnon järjestämisestä ja valvonnasta sekä antaa tutkintotodistukset.

Näyttötutkinto on joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito pääasiassa aidoissa työtilanteissa. Tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito arvioidaan tutkintotilaisuuksissa, jotka suunnitellaan yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja Valmennuskeskus Publicin asiantuntijoiden kanssa.

Kun hakeudut suorittamaan näyttötutkintoa, kartoitetaan ensivaiheessa jo hankkimasi ja saavuttamasi osaaminen. Opinnot sekä tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan tutkinnon suorittajan tarpeiden mukaan. Osaamista voi olla karttunut aiemman työkokemuksen, opintojen tai esimerkiksi harrastustoiminnan kautta.

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen

Yrittäjän ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito käytännön työtehtävissä. Yrittäjän ammattitutkinto perustuu 1.3.2013 voimaan astuneisiin tutkinnon perusteisiin (määräys 53/011/2012). Koko tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala yritystoimintaa harkitseville
  • yritystoiminnan kehittämisen osaamisala jo yrittäjinä toimiville.

Mikäli sinulla on jo riittävä osaaminen, voit hakeutua suoraan suorittamaan yrittäjän ammattitutkintoa ilman valmistavaa koulutusta. Yhden tutkinnon osan suorittamisen hinta on 350 euroa (alv 0 %). Tutkinnon suorittajalta peritään lisäksi tutkintotoimikunnalle tilitettävä 58 euron suuruinen tutkintomaksu. Tutkinnon perusteisiin ja valittaviin tutkinnon osiin pääset tutustumaan tästä.

Mentoripankki

Haemme kokeneita mentoreita ohjaamaan toimivia yrittäjiä. Jos olet kiinnostunut jakamaan osaamistasi ja samalla kehittymään itsekin yrittäjänä, ilmoittaudu mentoriverkostomme jäseneksi. Oppisopimuskoulutukseen liittyvästä mentoroinnista maksetaan mentorille koulutuskorvausta.

Sanottua

``Todella mielenkiintoista - paljon ajatuksia, visioita, ajankohtaisia aiheita, isoja kokonaisuuksia.``- Hyvinvointialan koulutuksen osallistuja
``Hyvä ja mielenkiintoinen sisältö - inspiroiva ja asioiden eteenpäin viemiseen kannustava.``- Hyvinvointialan koulutuksen osallistuja
``Tärkeää sisältöä yrittäjyyden alkupoluilla!``- Hyvinvointialan koulutuksen osallistuja
``Paljon innostavaa ja uusia ajatuksia herättävää asiaa.``- Verkkomarkkinointikoulutuksen osallistuja

Vuonna 2015 yrittäjän ammattitutkintoon johtaviin koulutuksiin osallistui

50
Yrittäjää