Työnhakuvalmennus

Varmaksi työnhakijaksi valmennuksen kautta

Tavoite
 • Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen
 • Oman osaamisen viestiminen työnantajille
 • Työnhakuasiakirjojen päivittäminen
 • Työnhakukanavien monipuolistuminen
Kohderyhmät
 • Nuoret
 • Aikuiset
 • Akateemiset
 • Maahanmuuttajat
 • Eri ammattiryhmät
Kesto
 • 1-20 päivää
Kysy lisää
 • 020 728 0345
 • public (at) valmennuskeskus.fi
Tietoa työnhakuvalmennuksista

Järjestämme valtakunnallisesti työnhakuvalmennuksia asiakkaille, jotka hyötyvät intensiivisestä sukelluksesta nykytyömarkkinoiden ja työnhaun maailmaan ja ovat valmiita siirtymään työmarkkinoille. Työnhakuvalmennus soveltuu erityisen hyvin henkilöille, joilla on jo jonkinlainen käsitys oman uransa suunnasta, mutta kaipaavat päivitystä työnhakutaitoihinsa. Valmennukset ovat 1-20 päivän pituisia, ja niitä voidaan kohdentaa joustavasti monenlaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Kohdennuksen kautta varmistetaan, että jokainen osallistuja saa valmennuksesta irti parhaimmat hyödyt.

Tavoitteellinen työnhaku haltuun. Valmennuksen aikana osallistujat asettavat selkeät tavoitteet omalle työnhaulleen, kartuttavat työnhaun tietoja ja taitoja valmentajan ohjauksessa ja hakevat aktiivisesti itseään kiinnostavia työpaikkoja. Työnhakuvalmennus toteutetaan tavallisimmin ryhmämuotoisena, ja sen tavoitteena on rakentaa osallistujille valmiudet hakea työtä suunnitelmallisesti ja itsenäisesti monien eri kanavien kautta. Järjestämme myös kokonaan verkossa toteutettavia työnhakuvalmennuksia.

Valmennuksen sisältö on käytännönläheinen – valmennuspäivät voivat pitää sisällään esimerkiksi:

 • Keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan ja ryhmän kanssa
 • Itsenäistä tiedonhankintaa työllistymismahdollisuuksista ja ohjausta tiedon lähteille
 • Työhakemuksen ja ansioluettelon ohjattua kirjoittamista
 • Itsensä markkinoimisen taidon sparrausta

Työnhakuvalmentajamme ovat työllisyysasioiden ammattilaisia, jotka tuntevat paikallisten työmarkkinoiden tilanteen, rekrytointikäytännöt ja parhaat keinot piilotyöpaikkojen löytämiseen. Lisätietoa työnhakuvalmennuksista löydät te-palvelut.fi -sivustolta.

Esittelyvideo

Sanottua

``Sain hyvää opastusta henkilökohtaisesti ja yleisesti. Ansioluetteloni ja hakemukseni kokivat hyvän käänteen valmennuksen aikana.``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja
``Työnhakuni tehostui ja sain siihen lisää intoa ja selvyyttä. Työnhakuvalmennuksen avulla jatkosuunnitelmani selkiytyi ja varmistin oman suunnitelmani kohti työelämää. ``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja
``Työnhakuvalmennus kehitti työnhakutaitojani varsinkin piilotyöpaikkojen osalta ja taitoja yritysten kontaktointiin. Myös jatkosuunnitelmat työnhaun osalta selkenivät ja osaan paremmin kohdentaa hakujani oikeisiin yrityksiin. ``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja
``Valmennus auttoi minua juuri niissä asioissa, joissa minulla on ollut ongelmia. Työnhaku tuntuu kurssin jälkeen helpolta, ja sain aikaan hyvät työnhakulomakkeet, joilla itsevarmuus kasvoi.``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja
``Sain heti työhaastattelun lähettyäni avoimen hakemuksen, joka oli tehty valmennuksessa.``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja
``Valmentaja osasi inspiroida ja opetti hyvin henkilökohtaisella tasolla. Ryhmä ei ollut myöskään liian iso, jolloin kaikille riitti aikaa.``- Työnhakuvalmennuksen osallistuja

Vuonna 2017 työnhakuvalmennuksiimme osallistui

1800
Työnhakijaa
32
Paikkakunnalla