Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutukset

Oletko työtön tai työttömyysuhan alla? Tai haluatko löytää kokonaan uuden uran? Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat yksi väylä työllistyä.

Koulutusohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimaohjelmia, joissa yritykset ovat monipuolisesti mukana tarjoamassa osallistujille erilaisia työssäoppimispaikkoja. Koulutuksen lisäksi työskentelet yrityksissä ja opit käytännön työtehtävissä koulutuksen aihealueita.

Ohjelmien toteutukset on mahdollista räätälöidä yksittäisille yritykselle tai suunnata tietylle toimialalle. Rekrytoivat koulutusohjelmat työllistävät ja helpottavat yrityksien rekrytointityötä. Koulutus tuottaa uusia osaajia, joilla on oman alansa uusinta osaamista.

Kysy lisää

    Pohjois-Pohjanmaa

Ilona Mannelin                                                                Susanna Juusola
Koulutuspäällikkö                                                           Projektipäällikkö
p. 050 439 2592                                                             Puh. 050 477 4789
ilona.mannelin(at)valmennuskeskus.fi                    susanna.juusola(at)valmennuskeskus.fi

 

 

Haku auki

Learn and Code: Full Stack -ohjelmointi (35 päivää)

Yritykset tarvitsevat luovia, yhteistyökykyisiä ja monialaisesti ajattelevia ohjelmistokehittäjiä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhan alaiset TE-palveluiden asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja ovat kiinnostuneita ohjelmistokehittäjän työtehtävistä ja hallitsevat ohjelmoinnin perusteet esim. JavaScript-ohjelmoinnista.

Koulutusaika: 23.10.-10.12.2020

Koulutuksen aihealueita ovat mm.:

 • JavaScript ES6 rivakka kertaus
 • React.js
 • Express.js
 • MongoDB
 • Uravalmennus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työelämää simuloivalla tavalla.

Lähiopetusta ohjelmassa on 16 päivää ja tuettua etäopiskelua 19 päivää.

Lähiopetus on mahdollista siirtää koronatilanteen niin vaatiessa kokonaan verkon kautta toteutettavaksi.

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Omaksuu web-kehityksen eri osa-alueita, kuten web-sivut, web-applikaatiot, rajapinnat sekä tietokannat ja osaa toteuttaa niitä.
 • Ymmärtää ja osaa arvioida laadullisesti sekä omaa että myös muiden tuottamaa koodia.
 • Ymmärtää ohjelmistokehityksen työelämän vaatimukset ja on tutustunut työelämässä tarvittaviin työkaluihin ja menetelmiin

Koulutukseen voi hakea TE -toimiston sivujen kautta täältä 30.09.2020 mennessä. (nro 694491)

Käynnissä olevat koulutukset

DevOps ja AWS-pilvipalvelut

Moderni ohjelmistokehitys keskittyy palveluiden tarjoamiseen pilviympäristöistä. Yritykset tarvitsevat lisää pilvipalveluita käytännössä tuntevia DevOps-osaajia, jotka ymmärtävät pilvipalveluita hyödyntävien sovellusten erityispiirteitä.

DevOps ja AWS-pilvipalvelut -koulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujia työllistymään moderneja pilvipalveluita (erityisesti AWS) ICT-ratkaisuissaan hyödyntäviin yrityksiin.

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on osaamista ohjelmistojen osaprosessien hallinnasta (Docker Container) ja resurssoinnista. Koulutuksessa opitaan automatisoimaan työprosesseja, jotka mahdollistavat mm. kapasiteetin kasvattamisen käyttökuorman mukaisesti.

Osallistujat ottavat käyttöön Kubernetes-avoimen lähdekoodin alustan pilvipalveluiden kuormituksen hallinnassa sekä oppivat valmistelemaan ohjelmistoja siten, että niitä voidaan hallinnoida Kubernetestyökalun avulla. Lisäksi osallistujat perehtyvät tarkemmin Amazon AWS -pilvipalvelualustaan ja EKSpalveluun (Amazonin Kubernetes).

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää ja osaa soveltaa DevOps-toimintamallia ohjelmistoratkaisujen tuotannon automatisoinnissa

 • ymmärtää erot paikallisen palvelimen, virtuaalipalvelimen ja konttien välillä
 • osaa hallinnoida kontteja käyttäen apuna Docker-työkalua
 • osaa soveltaa Kubernetes-työkalua pilvipalveluiden hallinnoinnissa
 • ymmärtää pilvipalvelujen skaalautuvuuden merkityksen sekä käyttäjämäärien, että kustannusten näkökulmasta
 • saa kokemusta pilvipalveluja tarjoavien toimittajien kanssa työskentelystä

SISÄLTÖ

Aihealueina mm.

 • DevOps toimintamalli ohjelmistoratkaisujen tuotannon automatisoinnissa
 • DevOps jatkuva integraatio (Continuos Integration CI) ja jatkuva toimitus (Continuos Delivery CD)
 • Paikallinen palvelin, virtuaalipalvelin, kontti (Container)
 • Docker konttien hallinnoinnissa
 • Kubernetes-pilvipalveluiden hallinnointityökalun perusteet
 • AWS (Amazon Web Services ja EKS (Amazon Kubernetes Service)

 

Tulossa

Käyttöliittymäsuunnittelu ja käytettävyystestaus (35 päivää)

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston asiakkaat kuten ohjelmistokehittäjät, aloittelevat designerit (UX, UI, graafinen suunnittelija), tuote- ja projektipäälliköt

Koulutuksen sisältö:

 • Käytettävyys
 • Käyttökokemus
 • Käyttäjälähtöisen suunnittelun periaatteet ja prosessi
 • Ongelmanratkaisu
 • Testaus