Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutukset

Oletko työtön tai työttömyysuhan alla? Tai haluatko löytää kokonaan uuden uran? Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat yksi väylä työllistyä.

Koulutusohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimaohjelmia, joissa yritykset ovat monipuolisesti mukana tarjoamassa osallistujille erilaisia työssäoppimispaikkoja. Koulutuksen lisäksi työskentelet yrityksissä ja opit käytännön työtehtävissä koulutuksen aihealueita.

Ohjelmien toteutukset on mahdollista räätälöidä yksittäisille yritykselle tai suunnata tietylle toimialalle. Rekrytoivat koulutusohjelmat työllistävät ja helpottavat yrityksien rekrytointityötä. Koulutus tuottaa uusia osaajia, joilla on oman alansa uusinta osaamista.

Kysy lisää

    Pohjois-Pohjanmaa

Ilona Mannelin                                                                Susanna Juusola
Koulutuspäällikkö                                                           Projektipäällikkö
p. 050 439 2592                                                             Puh. 050 477 4789
ilona.mannelin(at)valmennuskeskus.fi                    susanna.juusola(at)valmennuskeskus.fi

 

 

Käynnissä olevat koulutukset

Lean Pro ICT -koulutus, Oulu

Ohjelmistojen ja digitaalisuuden merkitys liiketoiminnassa on kasvanut ja tulee kasvamaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Jopa fyysiset konkreettiset tuotteet tarvitsevat rinnalleen ohjelmistoja ja digitaalisia palveluita. Näiden palvelujen avulla luodaan tuotteelle lisäarvoa ja asiakkaille parempia asiakaskokemuksia. Yritykset kaipaavat edelleen kipeästi ihmisiä, joilla on kyky sekä ajatella laaja-alaisesti, mutta samalla ketterästi ja kyky ymmärtää teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Code Now! Python AI -ohjelmointikoulutus, Oulu

Ohjelmistoalalla on jatkuvasti lisääntyvä kysyntä tekoälyä osaavista ohjelmistokehittäjistä. Tekoälyä hyödyntävien ohjelmistojen rakentamisessa yksi keskeisiä työkaluja on Python -ohjelmointikieli. Koneoppiminen puolestaan on yksi suosituimpia tekoälyn muotoja.

Tässä koulutuksessa saat valmiudet hyödyntää Python -ohjelmointikieltä ja tutustut koneoppimisalgoritmeihin.

Work and Code: Full Stack-ohjelmointikoulutus, Oulu

Oululaiset yritykset tarvitsevat luovia, yhteistyökykyisiä ja monialaisesti ajattelevia ohjelmistokehittäjiä. Valmennuskeskus Publicin ja Buutti Educationin yhteistyön tuloksena järjestetään Work and Code -koulutus Oulussa toista kertaa.

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat opettamalla heille käytännönläheisesti Full Stack -ohjelmistokehitystyössä vaadittavia taitoja ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä käyttäen.

Game Now Pro! Pelikehityksen koulutusohjelma, Oulu

Peliala nojaa vahvasti luovien ihmisten muodostamiin tiimeihin, jossa korostuu innovatiivinen kyky kuvata tapahtumia toiminnallisin ja audiovisuaalisien keinoin. Game Now Pro! -koulutusohjelmalla tuetaan pelialan tulevien menestyjien ajattelua ja osaamista huomioimaan kaupallisen menestyksen tuomia erityispiirteitä pelikehitystiimin erilaisista rooleista katsottuna.