Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Pätevöidy päivittäisjohtamisen ammattilaiseksi

Tavoite
 • Kehittää ja vahvistaa omia esimiestaitojasi
 • Vahvistaa osaamistasi työryhmän työskentelyn ohjaamisessa ja suunnittelussa
 • Kehittää ohjaus- ja perehdytysosaamistasi
 • Parantaa viestinnällisiä valmiuksiasi päivittäisessä työryhmätyöskentelyssä
Kohderyhmät
 • Tiimivastaavat
 • Osaston tai työryhmän vetäjät
 • Muut lähiesimiestehtävissä toimivat
Kesto
 • 1 – 1,5 vuotta
Kysy lisää
 • Kirsi Sirola
 • 040 637 5073
 • kirsi.sirola (at) valmennuskeskus.fi
Tietoa koulutuksesta ja tutkinnosta

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on täsmäkoulutus tiimivastaaville, osastojen tai työryhmien vetäjille sekä muille lähiesimiestehtävissä toimiville. Tutkinnon suorittaminen on osoitus siitä, että sinulla on vahvat taidot suunnitella, ohjata ja kehittää työryhmän työskentelyä, perehdyttää työntekijöitä ja opiskelijoita sekä viestiä vaikuttavasti esimiestyössä. Tutkinnon kaikille pakollinen osa on lähiesimiehenä toimiminen, minkä lisäksi voit valinnaisien tutkinnon osien kautta keskittyä asiakassuhteiden hoitoontoiminnan kannattavuuteenhenkilöstötyöhön tai kehittämissuunnitelman toteuttamiseen (näistä suoritetaan kaksi osa-aluetta).

Valmennuskeskus Public tarjoaa lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta sekä yrityskohtaisina että avoimina ryhminä. Valmistava koulutus on mahdollista räätälöidä ja kohdentaa yrityksen ja osallistujien tarpeen mukaan. Koulutus toteutetaan kuitenkin aina lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Kysy lisää koulutusmahdollisuuksista yhteyshenkilöltä!

Miten mukaan?

Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Kirsi Sirolaan ja sovi tapaaminen henkilökohtaisen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelman laadintaa varten.

Näyttötutkinnoista

KK Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Publicilla on voimassa oleva näyttötutkintojen järjestämissopimus yrittäjän ammattitutkintoon sekä lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Alojen tutkintotoimikunnat vastaavat tutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset.

Näyttötutkinto on joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito pääasiassa aidoissa työtilanteissa. Tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito arvioidaan tutkintotilaisuuksissa, jotka suunnitellaan yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työpaikan edustajien ja Valmennuskeskus Publicin asiantuntijoiden kanssa.

Kun hakeudut suorittamaan näyttötutkintoa, kartoitetaan ensivaiheessa jo hankkimasi ja saavuttamasi osaaminen. Opinnot sekä tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan tutkinnon suorittajan tarpeiden mukaan.  Osaamista voi olla karttunut aiemman työkokemuksen, opintojen tai esimerkiksi harrastustoiminnan kautta.

Tutkinnon suorittaminen

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito käytännön työtehtävissä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto perustuu Opetushallituksen 21.5.2015 antamiin tutkinnon perusteisiin (määräys 38/011/2015). Voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin voit tutustua tästä.

Tutkinnon rakenne

Koko tutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Pakollinen tutkinnon osa:

1. Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi:

2. Asiakassuhteiden hoito
3. Toiminnan kannattavuus
4. Henkilöstötyö
5. Kehittämissuunnitelma

Mikäli sinulla on jo riittävä osaaminen, voit hakeutua suoraan suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkintoa ilman valmistavaa koulutusta. Yhden tutkinnon osan suorittamisen hinta on 350 euroa (alv 0 %). Tutkinnon suorittajalta peritään lisäksi tutkintotoimikunnalle tilitettävä 58 euron suuruinen tutkintomaksu.