Kotoutumista edistävät palvelut

Valmennusta Suomeen asettumisen tueksi

Tavoite
  • Tarvittavat tiedot ja taidot yhteiskunnan toimintaan ja työelämään osallistumista varten
  • Työelämässä tarvittavan kielitaidon omaksuminen
  • Omien uramahdollisuuksien tunnistaminen
Kohderyhmät
  • Henkilöt, jotka kaipaavat ohjausta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa ja kielitaidon kehittämisessä työllistymistä varten
Kysy lisää
  • Toni Varis
  • 040 517 3143
  • toni.varis (at) valmennuskeskus.fi
Kotoutumiskoulutus

Toteutamme työelämälähtöistä kotoutumiskoulutusta, jossa lähtökohtana on opiskelijan yksilöllinen kehittyminen ja tavoite osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Valmennuskeskus Publicin kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelmat nojautuvat Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2012.

Kielivalmennus

Kielivalmennuksemme täydentävät kotoutumiskoulutuksia. Niissä painottamme erityisesti työelämässä tarvittavan kielitaidon oppimista. Laadukkaiden opetusmateriaalien, nykyaikaisen opetusteknologian ja työstään nauttivien kouluttajien avulla kielen oppiminen on tehokasta ja mukavaa. Otamme jokaisen opiskelijan yksilöllisesti huomioon ja panostamme reaaliaikaisen palautteen antamiseen. Osallistuja voi helposti seurata omaa edistymistään älypuhelimen tai tabletin avulla.

Verkkovalmennukset

Valmennuskeskus Public tuotaa laadukasta verkkopohjaista suomen kielen koulutusta, joka on mahdollista räätälöidä monipuolisesti kohderyhmittäin. Verkkovalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai kokonaiselle ryhmille. Verkkovalmennukset alkavat joustavasti pienellä kielitestillä ja koulutuksen henkilökohtaistamisella. Kouluttaja on osallistujien tavoitettavissa koko valmennuksen ajan.

Mentoripankki

Valmennuskeskus Publicin kotoutumispalveluita täydentää ulkomailta Suomeen muuttaneiden kotoutumista edistävä mentoriohjelma (MentorMatch).

Mentoroinnin lähtökohtana on vuorovaikutuksellisuus. Ohjelma yhdistää ihmisiä hedelmällisiin mentorointisuhteisiin, jossa mentoripari pääsee jakamaan kokemuksia, tietoja ja taitoja Suomessa asumiseen ja suomalaiseen työelämään liittyen.

Ohjelmaan osallistuvia opiskelijoita rohkaistaan tuomaan omaa osaamistaan esille ja heitä tuetaan tunnistamaan oma potentiaalinsa. Opiskelija saa arvokkaita uravinkkejä, tietoa suomalaisesta työkulttuurista ja työtavoista, tukea uusien ajatuksien kirkastamiseen sekä mentorinsa laajat verkostot käyttöönsä. Mentori puolestaan pääsee kehittämään omia mentorointi- ja vuorovaikutustaitojaan sekä tutustumaan uusiin ihmisiin.

Mentoripankissamme on useita kymmeniä eri alojen kokeneita osaajia, jotka saavat asianmukaisen perehdytyksen mentoroinnin perusperiaatteisiin. Mentoriverkostomme laajenee toimintamme laajentumisemme myötä.

Mentoriksi?

Mentoripankissamme on useita kymmeniä eri alojen kokeneita osaajia, jotka saavat asianmukaisen perehdytyksen mentoroinnin perusperiaatteisiin. Mentoriverkostomme laajenee toimintamme laajentumisemme myötä.

Ilmoittaudu mentoriksi