Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Kotoutumiskoulutus verkossa

Kotoutumiskoulutus verkossa

Verkossa oppiminen on monimuotoista ja -puolista, sillä siinä harjaantuu kielitaidon lisäksi myös valmiudet, joita tarvitaan myöhemmissäkin elämänvaiheissa; esimerkiksi ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa sekä työelämässä.

Verkkotyöskentely harjaannuttaa sekä kouluttajien että opiskelijoiden digitaitoja. Tämä on havaittavissa jo muutaman viikon verkkokoulutuksen jälkeen. Myös luokkahuoneen työskentelysupinaa ei kuulu verkossa samalla tavalla. Verkkokoulutuksessa on nopea tarkistaa opiskelijoiden tuotokset, opiskelijat laittavat kätevästi kuvat omista tehtävistään Whatsapp’issa kouluttajalle ja saavat näin nopeasti myös palautteen.

Opiskeltavia sisältöjä on nopeaa ja helppoa vaihtaa aiheen mukaan ja välittää opiskelijoille. Verkkokoulutuksessa pääsee kattavampaan yksilöohjaukseen, kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. Verkossa opettaessa opitaan erilaisia tekstilajitaitoja ja monilukutaitoa normaalia luokkahuoneopetusta enemmän. Monilukutaito pitää sisällään myös digitaalisen lukutaidon. Opiskellessa harjaantuvat myös sosiaaliset taidot: miten tulkita, hallita ja jakaa tietoa sekä luoda tietoa alati laajenevissa digitaalisissa ympäristöissä.

Verkko-opetusta on helppo elävöittää erilaisilla sovelluksilla. Yhtenä uutena oppimisen muotona puhutaankin ”m-learningistä”, eli mobiililaitteiden avulla oppimisesta. Mobiililaitteita hyödyntämällä oppiminen on mahdollista milloin ja missä tahansa.

 

Heidi Sippola & Teija Hiltunen

Kotoutumiskouluttajat
Valmennuskeskus Public