Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Kohti uusia uria vuonna 2020

Kohti uusia uria vuonna 2020

Vuotta 2020 on kulunut pari viikkoa ja jo ensi viikolla, maanantaina 20.1.2020 aloittaa ensimmäinen tämän vuoden uravalmennusryhmistämme. Tänä keväänä järjestämme uravalmennuksia Oulussa, Raahessa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Uravalmennuksista suurin osa on niin sanottuja yleisiä uravalmennuksia. Mukana on myös räätälöityjä valmennuksia, kuten osatyökykyisille suunnattu uravalmennus ja yrittäjyyspainotteinen uravalmennus.

Valmennuksissa tullaan pohtimaan ja tarkastelemaan mm. omia vahvuuksia ja osaamista, osaamisen täydentämisen tarvetta, konkreettisia keinoja työllistymisen tueksi suoraa työmarkkinoille suuntaaville sekä koulutusvaihtojen pohdintaa uudelleenkouluttautujille ja osaamisen päivittämisen tarpeessa oleville. Valmennuksissa lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, positiivinen ja ihmisläheinen. Valmentaja ohjaa ja auttaa urasuunnan hahmottelemissa, mutta suunnan päättää osallistuja itse. Osallistujille esitellään erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja, joista osallistuja itse valitsee omaan tilanteeseensa parhaiten sopivat vaihtoehdot.

Näin vuoden alussa, ensimmäisen uravalmennuksen alkamista odotellessa, on hyvä tarkastella viime vuoden valmennusten tunnelmia. Vuoden 2019 aikana toteutimme uravalmennuksia Oulun lisäksi Raahessa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Ryhmistä suuri osa oli yleisiä uravalmennuksia, mutta toteutimme myös kohdennettuja uravalmennuksia esimerkiksi ICT-alalle suuntaaville, palvelualoille suuntaaville, korkeakoulutetuille sekä 50+ osallistujille.

Valmennusryhmissä on ollut osallistujia monenlaisilla taustoilla ja elämäntarinoilla. Yhteistä valmennuksiin osallistuneilla on ollut aito kiinnostus ja into oman urasuunnan selvittämiseen ja jatkopolkujen suunnitteluun. Osa valmennuksiin osallistuneista on hakenut vinkkejä suoraa työmarkkinoille suuntaamisen tueksi, osa taas on ollut alanvaihtajia joko terveydellisistä tai muista syistä. Tarinoita valmennukseen osallistumisen taustalla on niin monta kuin osallistujia.

Valmentajan näkökulmasta on ollut hienoa seurata sitä, miten sellaisten henkilöiden, jotka aiemmin ovat ehkä kokeneet olleensa umpikujassa, silmät ovat auenneet ja heissä on herännyt uudenlainen toivo oman työllistymisen ja tulevaisuuden suunnan selkiytymisen suhteen. Osallistujat ovat kertoneet kokeneensa positiivisena myös sen, että valmennuksessa on mahdollisuus keskittyä omaan itseen ja omaan tilanteeseen ja pohtia rauhassa sellaisia asioita, mitä normaaliarjessa arkisten asioiden keskellä ei ehkä muutoin tule miettineeksi. Useat osallistujista ovat kertoneet saaneensa valmennuksesta uutta buustia omaan työnhakuunsa tai rohkeutta hakeutua koulutukseen. Valmennuksissa on ollut ilo huomata, kuinka useiden osallistujien itseluottamus ja varmuus omasta osaamisesta on lisääntynyt.

Valmennuksissa on vieraillut useiden eri oppilaitosten edustajia kertomassa opiskelumahdollisuuksista sekä erilaisia työnantajatahoja vinkkaamassa työmahdollisuuksista tai valottamassa rekrytoijan näkökulmaa siihen, mitä asioita rekrytoijat työhönottotilanteessa hakijassa arvostavat. Valmennuksissa on kuultu mielenkiintoisia tarinoita myös vierailijoiden omista urapoluista, mitkä ovat osoittaneet sen, että harvalla ihmisellä, jos kellään, urapolku on suoraviivainen.

Päinvastoin, urapoluille tyypillistä on se, että ne kiertelevät, kaartelevat, vaihtavat suuntaa, palaavat ehkä jossain vaiheessa kohti alkuperäistä suunnitelmaa tai tekevät täyden u-käännöksen kohti ihan uusia tuulia. Koulutusjärjestelmämme mahdollistaa sen, että joskus aiemmin tehty päätös koulutukseen hakeutumisesta ja sitä kautta syntynyt ajatus tulevaisuuden suunnasta ei määritä koko loppuelämää. Ja hyvä niin! Nykyään on mahdollisuuksia. Nykyään saa vaihtaa urasuuntaa. Nykyään saa tehdä u-käännöksen. Nykyään saa pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa ja tehdä töitä oman unelmansa eteen. Mahdollisuuksia on. Vaihtoehtoja on. Se ehkä tuntuu toisinaan pelottavaltakin, kun ei tiedä, mihin elämä vie. Toisaalta mahdollisuudet on hyvä nähdä nimenomaan mahdollisuuksina, ei uhkina.

Valmennuksissa on ollut ilo seurata sitä, kuinka osallistujat ovat päässeet elämässään eteenpäin. Osa on hakeutunut ja päässyt koulutukseen. Osa on työllistynyt valmennuksen aikana hakemiinsa työtehtäviin. Osa jatkaa työnhakua, mutta varmemmilla eväillä kuin aiemmin. Osa on päässyt työkokeilun kautta töihin. Osa on hakeutunut tutkimuksiin, joissa selvitetään terveydentilan vaikutus työkykyyn. Osallistujat ovat kokeneet valmennusten auttaneen heitä ja olleen heille hyödyllisiä. Konkreettisen uraohjauksen ja tuen lisäksi osallistujat ovat kiitelleet ryhmän tuomaa vertaistukea. Osa on solminut uusia ystävyyssuhteita, jotka ovat jatkuneet myös ryhmävalmennuksen jälkeen. Ryhmävalmennusten jälkeisissä yksilöohjauksissa on tuettu osallistujia heidän henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti. Osa on halunnut esimerkiksi työhaastattelusparrausta, osaa on autettu työnhaussa, osan kanssa on mietitty vielä tarkemmin koulutukseen hakeutumista.

”Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta”. Jos sinusta tuntuu, että vuosi 2020 voisi olla positiivisten muutosten vuosi, tule mukaan uravalmennukseen. Jos tarvitset tukea urasuunnitteluun tai vaikkapa koulutukseen hakeutumiseen, tule mukaan. Valmennuksessa sinut kohdataan juuri sellaisena kuin olet. Sinä päätät tulevaisuutesi suunnan – yhdessä onnistumme!

Sanna Voutilainen
Projektipäällikkö ja Uravalmentaja, Valmennuskeskus Public