Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Tunnelmia kevään uravalmennuksista

Tunnelmia kevään uravalmennuksista

Syksyn ensimmäinen uravalmennus, joka on kohdennettu tekniikan ja logistiikan alalle suuntaaville, käynnistyy 9.9.2019. Ensimmäisen valmennuksen alkamista odottaessa on hyvä summata kokemuksia kevään ryhmistä.

Uravalmennukseen osallistui kevään ja kesän aikana joukko innokkaita työnhakijoita, joita motivoi oman osaamisensa kehittäminen sekä uuden suunnan hahmottaminen. Valmennuksissa käytettiin aikaa muun muassa itsetuntemuksen ja itseluottamuksen kehittämiseen, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen sekä koulutus- ja työvaihtoehtojen selkiyttämiseen. Uutta näkökulmaa esimerkiksi rekrytointiprosessiin sekä ajankohtaista tietoa koulutusmahdollisuuksista osallistujille kävivät kertomassa valmennuksissa vierailleet oppilaitosten ja työnantajien edustajat. Valmennusten aikana saimme kuulla myös erilaisia ja erittäin mielenkiintoisia uratarinoita.

Osallistujia oli monenlaisilla taustoilla; oli pitkän työuran tehneitä henkilöitä, jotka miettivät sitä, mihin osaamista voisi jatkossa hyödyntää ja miten osaamista pitäisi mahdollisesti kehittää vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Osallistujissa oli myös useita sellaisia henkilöitä, joilla ei ollut koulutusta ja/tai työkokemusta. Osallistujissa oli nuoria ja vähän iäkkäämpiä, miehiä ja naisia, korkeasti koulutettuja ja vähemmän kouluttautuneita. Yhteistä kaikille osallistujille oli se, että he olivat innostuneita oman urapolkunsa erilaisten etappien suunnittelusta matkalla kohti unelmatyötä. Osallistujilla oli lisäksi ihan huikea määrä erilaista ja arvokasta osaamista, joka oikein odotti pääsyä käytettäväksi.

Valmennusten aikana kartoitettiin osallistujien olemassa oleva osaaminen ja mahdolliset osaamisen täydentämisen paikat. Osallistujien kanssa mietittiin erilaisia koulutusmahdollisuuksia ja haettiin mielenkiintoisiin koulutuksiin. Osa suuntasi suoraan avoimille työmarkkinoille ja heitä autettiin työnhaussa sekä erityisesti piilotyöpaikkojen kartoittamisessa. Se, mihin osallistujien kanssa keskityttiin, lähti osallistujista itsestään. Valmentaja ei anna valmiita vastauksia, vaan valmennuksessa kunnioitetaan osallistujan omaa näkemystä tilanteestaan ja tehdään sellaisia asioita, mitkä vievät osallistujaa kohti hänen omaa tavoitettaan. Valmentajan kanssa voi ”pallotella” erilaisia vaihtoehtoja ja saada vinkkejä siitä, miten omassa tilanteessa olisi järkevää edetä. Valmentaja auttaa esimerkiksi osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä lisää ymmärrystä erilaisista koulutusmahdollisuuksista tai erilaisista reiteistä työllistyä itseä kiinnostaviin työpaikkoihin.

Uravalmennukseen osallistujalla tarjotaan kymmenen päivän ryhmävalmennuksen lisäksi mahdollisuutta yksilöohjaukseen. Yksilöohjausmahdollisuuteen tarttuikin moni osallistuja. Yksilöohjausten aikana päästiin syventymään paremmin osallistujan henkilökohtaisen tarpeen mukaiseen ohjaukseen. Se, miten yksilöohjaustunnit käytettiin, riippui täysin siitä, mitä osallistuja tarvitsi. Osa halusi esimerkiksi käydä läpi vielä tarkemmin koulutukseen liittyviä asioita. Osa koki, että tarvitsi tsemppausta ja buustia omaan työnhakuunsa. Osallistujat ovat kiitelleet sitä, että he kokivat tulleensa kohdatuiksi, kuulluiksi ja saivat erilaisia ratkaisumalleja omaan tilanteeseensa liittyen.

Uravalmennukseen osallistuneet ovat päässeet hyvin elämässään eteenpäin. Osa on aloittanut koulutuksen, osa on työllistynyt, osalla suunta on selkeytynyt ja matka kohti päämäärää on alkanut. Jatkopolut ovat kantaneet ja vieneet uusiin, jännittäviin seikkailuihin. Joten miten on Sinun kohdallasi? Eikö nyt olisi sopiva aika lähteä innostavalle matkalle kohti uutta, sinun näköistäsi uraa ja osallistua syksyn uravalmennusryhmiin? Sinä päätät – yhdessä onnistumme!

Sanna Voutilainen

Projektipäällikkö ja uravalmentaja, Valmennuskeskus Public