Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Yksilöllisellä valmennuksella voidaan parantaa palkkatuen vaikuttavuutta

Yksilöllisellä valmennuksella voidaan parantaa palkkatuen vaikuttavuutta

Yli 70 pitkäaikaistyötöntä pohjoispohjanmaalaista hyötyi järjestämästämme Takaisin Työelämään -valmennuksesta. Lähes 80 prosenttia on työllistynyt tai aloittanut koulutuksen. Ainoastaan 8 prosenttia valmennuksen käyneistä on edelleen työttömänä.

Viime vuonna palkkatuella työllistyneistä noin puolet oli edelleen työttömänä kolme kuukautta tukityön päättymisen jälkeen. Takaisin työelämään -valmennuksen tarkoituksena on parantaa työnhakijan työllistymistä ja palkkatuen vaikuttavuutta. Valmennusta tarjotaan palkkatukityössä oleville henkilöille, joiden työsuhde ei jatku palkkatuen jälkeen.

Valmennuksen päättäneistä puolet on työllistynyt kokoaikaiseen työhön tai osa-aikaisesti. Lähes 30 prosenttia valmennuksen päättäneistä aloitti uuden koulutuksen. Ainoastaan 8 prosenttia valmennuksen päätyttäessä oli edelleen työttömänä.

Valmennuksessa kartoitetaan työnhakijan osaaminen ja vahvuudet. Osallistuja saa tämän lisäksi tarvitsemaansa henkilökohtaista ohjausta. Asiakas voi valita haluaako saada valmennusta puhelimitse, Skypellä vai kasvotusten. Valmennus voidaan toteuttaa myös osin verkkovalmennuksena.

TE-toimisto ottaa yhteyttä työnhakijaan ennen palkkatukityön päättymistä ja työnhakijalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua valmennukseen. Takaisin työelämään -palvelusta saatu asiakaspalaute on ollut rohkaisevaa. Erityisesti yli 50-vuotiaat työnhakijat ovat olleet palvelusta kiinnostuneita.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntija Saija Halonen kertoo asiakkaiden tarinoiden olevan inspiroivia. Hän kertoo, että eräs asiakas ehti olla palvelussa vain muutaman kuukauden ennen kuin löysi oman alansa piilotyöpaikan. Toinen asiakas löysi puolestaan ihan uudelta alalta oppisopimuspaikan.

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuella parannetaan työttömän työnhakijan osaamista ja ammattitaitoa sekä madalletaan työnantajan rekrytointikynnystä palkata työntekijä.

Palkkatukea käytettiin työllistämiseen Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2018. Palkkatukea voivat saada yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, kotitaloudet sekä muut yhteisöt. Selvitysten perusteella yrityksiin palkkatuella työllistäminen on vaikuttavinta; yrityksistä löytyy pitkäkestoisempia ja vakinaisia työpaikkoja.

Lisätietoja:

palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 713 asiantuntija Saija Heinonen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 772 asiakkuuspäällikkö Tiia Kantanen, Valmennuskeskus Public, p. 040 631 5255   Alkuperäinen teksti: http://toimistot.te-palvelut.fi/-/pitkaaikaistyoton-saa-palkkatuen-lisaksi-yksilollista-valmennusta