Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Tiivis yritysyhteistyö avaa monia mahdollisuuksia

Tiivis yritysyhteistyö avaa monia mahdollisuuksia

Usein valmennusten jälkipalautteissa kiitellään erityisesti vierailuista paikallisiin yrityksiin. Tarjoamme valmennuksissamme asiakkaille mahdollisuuden päästä tutustumaan heitä kiinnostaviin yrityksiin ja potentiaalisiin työnantajiin. Valmennuskeskus Publicin yritysyhteistyörekisteristä löytyykin hyvin monenlaisia eri alojen toimijoita valtakunnallisesti.

Mitä hyötyä yritysyhteistyöstä on? Yritysvierailuilla asiakkaamme pääsevät esittämään kysymyksiä suoraan työnantajille, mistä on selkeä etu työnhaussa ja uuteen ammattiin kouluttautumisessa. Vierailut tarjoavat myös aivan uudenlaisia näkökulmia rekrytointiin. Eri työnantajilla voi olla hyvin erilaiset tavat lähteä rekrytoimaan yritykseen uusia työntekijöitä. Myös yritysten soveltuvuusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Ennen kaikkea yritysvierailut tarjoavatkin asiakkaillemme kontaktien lisäksi mahdollisuuden peilata omia työnhaun menetelmiä ja osaamista työnantajien vaatimuksiin ja odotuksiin. Selvää on, että yrittäjät huomaavat paremmin työnhakijat, jotka osaavat selkeästi kertoa mitä annettavaa heillä on.

Moniin valmennuksiimme ja koulutuksiimme, kuten uravalmennuksiin ja kotoutumiskoulutuksiin, kuuluu työhön tutustumista asiakasta kiinnostavassa yrityksessä. Työhön tutustumisessa asiakkaat pääsevät näyttämään osaamistaan käytännössä suoraan työnantajille ja työnantajat pääsevät tutustumaan potentiaalisiin työnhakijoihin. Toisinaan käy niinkin, että asiakas ei palaakaan enää valmennukseemme työhön tutustumisjaksolta, vaan jatkaa yrityksen leivissä työsuhteessa!

Asiakkaita on työllistynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle valmistavista valmennuksista työhön tutustumisen kautta henkilökohtaisen avustajan ja lastenhoitajan tehtäviin. Joskus työnantajat painottavat koulutustaustan ja työkokemuksen sijaan motivaatiota, oikeaa asennetta sekä hyvän tyypin elkeitä. Vaikka sosiaali- ja terveysalalla pätevyysvaatimukset ovat tarkat, uusille työntekijöille annetaan usein mahdollisuus kouluttautua työn ohessa ja lisätä työn vastuullisuutta vähitellen.

Terveisin uravalmentajat

Elina Mustila, sote-uravalmennukset, Turku

Petteri Sääskilahti, uravalmennukset, Salo