Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Sampo tulosperusteisella ostopalvelulla työllistettiin työttömiä sekä hiottiin palveluntuottajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä kohti kasvupalveluja Etelä-Savossa

Sampo tulosperusteisella ostopalvelulla työllistettiin työttömiä sekä hiottiin palveluntuottajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä kohti kasvupalveluja Etelä-Savossa

Teksti: Etelä-Savon TE-toimisto Sampo-palvelu, jossa tavoitteena oli työttömien työnhakijoiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuuden kuukauden sisällä palvelun aloittamisessa, päättyi Etelä-Savossa vuoden 2019 vaihteessa. Palveluun osallistuneista työllistyi kolmannes. – Yhteistyö palveluntuottajien ja viranomaisten välillä hioutui hyväksi ja tuottaa tulosta nyt uusien tulosperusteisten palvelujen toteuttamisessa kasvupalvelujakin silmällä pitäen, painottaa palvelujohtaja Kari Joutsalainen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Palveluun osallistuneista työllistyi kolmannes kuusi kuukautta palvelun aloittamisesta

Etelä-Savossa Sampo-palveluun osallistui noin 210 asiakasta. Heistä työllistyi avoimille työmarkkinoille kolmannes kuuden kuukauden sisällä palvelun aloittamisesta. Työllistyminen avoimelle sektorille oli palvelun päätavoite. – Moni asiakkaista työllistyi myöhemmin, mutta sitä ei tilastoitu tämän palvelun tulokseksi, kertoivat Antti Kasanen Valmennuskeskus Publicista, Tuija Vainio Arffmanista ja Heikki Ruohonen VMP oyj:stä. Valtakunnallinen tulos ja Etelä-Savon tulos vastaavat toisiaan. Noin 10 % asiakkaista sijoittui muihin työllistymistä edistäviin palveluihin kuten koulutukseen.

Yhteistyötä hiottiin hyväksi palveluntuottajien sekä Etelä-Savo ELY-keskuksen ja TE-toimiston välillä

Palveluntuottajien, Etelä-Savon TE-toimiston ja ELY-keskuksen välinen yhteistyö sujui hyvin. Palvelua on kehitetty ja rakennettu paremmaksi pitkin matkaa hyvässä yhteistyössä. – Hyväksi hioitunut yhteistyö ja Sampo-palvelussa opitut hyvät keinot tuottavat nyt tulosta muissa, uusissa tulosperusteisissa ostopalveluissa, kuten Nuoret töihin! palvelussa, painottaa johtava asiantuntija Sari Halonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Sampo-palvelun kuvaus

Sampo-palvelut olivat TE-palvelujen henkilöasiakkaiden määräaikaishaastatteluja tukevia valtakunnallisia ostopalveluja. Ensisijaisena tavoitteena oli työttömän työnhakija-asiakkaan työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuuden kuukauden kuluessa palvelun aloittamisesta. Toissijaisena tavoitteena oli asiakkaan ohjaaminen muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Yleisenä tavoitteena oli palvelun kokeileminen eli toiminnassa yhdistettiin asiakkaan valinnanvapaus ja tulosperusteisuus.

Kohderyhmänä Etelä-Savossa olivat TE-toimiston palveluun ohjaamat työttömät työnhakijat. Pääpaino oli suoraan työmarkkinoille menevissä asiakkaissa.

Sampo-palvelua ovat tuottaneet Arffman Finland Oy, Valmennuskeskus Public ja VMP Group. Asiakkaita ohjattiin palveluun 12.6.2017 – 31.12.2018 välisenä aikana. Tavoitteena oli saada palveluun 300 asiakasta.