Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Verkkovalmennuksilla vaikuttavuutta

Verkkovalmennuksilla vaikuttavuutta

Valmennuskeskus Public on tuottanut verkkovalmennuksia sadoille työnhakijoille ja maahanmuuttajille vuodesta 2014. TE-toimiston työnhakija-asiakkaille tuotettujen valmennusten sisällöt on tarkasti määritelty etukäteen. Valmennuksiin voi kuulua mm. seuraavia sisältöjä: työnhakukanavat, vuorovaikutustaidot työhaastattelussa, videohakemus, työnhakuasiakirjat. Eniten verkkovalmennuksia toteutamme alueilla, joissa välimatkat asiointipisteiden välillä korostuu kuten Lapissa ja Pohjois-Karjalassa.

Verkkovalmennusta voidaan toteuttaa useilla alustoilla. Valmennuskeskus Publicin käytössä on muun muassa Moodle, Adobe Connection, Teams ja/tai Skype. Osassa valmennuksia osallistujille on luotu virtuaalinen koulutustila, jossa päivittäinen valmennus tapahtuu kello 9 ja 16 välillä kun taas osa koulutuksista voi olla enemmän erilaisiin materiaaleihin automaattisesti ohjaava. Verkkovalmennuksissamme keskeisinä tekijöinä ovat verkkopedagogiikkaan perehtynyt kouluttaja sekä valmennettavan yksilöllinen kohtaaminen.

Verkkovalmennusten tavoitteet ja kohderyhmät ovat samanlaiset kuin niissä valmennuksissa, joita ei toteuteta internetissä. Ainoa vaatimus verkkovalmennuksiin osallistuville on atk-perustaidot sekä valmiudet toimia verkossa. Työnhakuvalmennuspalvelun verkkototeutuksissa tavoitteena on tukea ja ohjata henkilöasiakkaan sijoittumista avoimille työmarkkinoille sekä tarjota asiakkaalle mahdollisuus parantaa työnhakutaitojaan sähköisten palveluiden avulla.

Verkkovalmennusten kestot vaihtelevat 30 tunnista 300 päivään. Työnhakuvalmennusten keskimääräinen kesto verkossa on 30 tuntia kun puolestaan kotoutumiskoulutusten kesto voi maksimissaan olla 300 päivää. Vuonna 2018 valmensimme TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaiden kotoutumiskoulutuksia yli 6000 tuntia. Olemme olleet edelläkävijöitä maahanmuuttajien verkkokotoutumiskoulutusten kehittämisessä ja verkkototeutuksissa käytämme todella monipuolisia digitaalisia materiaaleja, joilla oppiminen tapahtuu mm. leikin ja pelaamisen avulla. Olemme myöskin panostaneet verkkokoulutusten yksilöohjaukseen sekä mm. mahdollisuuteen selvittää ja huomioida opetuksessa luki- ja oppimisvaikeudet. Olemme tuottaneet verkossa mm. YKI-testeihin valmentajia koulutuksia, Suomen kieltä edistyneille -työvoimakoulutusta ja kotoutumiskoulutuksien moduuleita 1-4.

Verkkovalmennuksissamme on erinomaiset vaikuttavuustulokset. YKI-testeihin osallistutaan ahkerasti (sekä taso 3 että 5) ja testejä saadaan huomattava määrä myös hyväksytyksi. Verkkovalmennukseen osallistujat saavuttavat koulutuksen aikana erinomaiset oppimisen taidot mikä edesauttaa heitä pääsemään ja onnistumaan jatko-opinnoissa matkalla kohti työelämää.

Toni Varis Koulutus- ja kehittämisjohtaja