Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Työnhaun verkkovalmennuksesta potkua työnhakuun

Työnhaun verkkovalmennuksesta potkua työnhakuun

Valmennuskeskus Public on järjestänyt työnhaun valmennuksia, jotka toteutetaan kokonaan verkossa jo vuodesta 2012. Verkkovalmennukset ovat koko ajan kasvava kenttä työnhaun valmennuksien saralla, tähän mennessä vuoden 2018 aikana verkkovalmennuksiimme on osallistunut yli 1700 TE-toimiston asiakasta Kaakkois-Suomen, Satakunnan, Lapin ja Pohjois-Karjalan alueilta.

Asiakaslähtöisyys on verkkovalmennuksissa tärkeä asia ja se otetaan huomioon koko valmennuksen ajan aina alkukartoituksesta konkreettisen työnhaun jatkosuunnitelman tekoon saakka. Valmennuksen asiasisällöt ovat laajoja ja koulutusmateriaalia löytyy paljon valmennukseen kaikkiin sisältöihin, tämän takia osallistuja saa itse aktiivisesti päättää mihin valmennuksen sisältöön panostaa. Kaikissa valmennuksissa on pakolliset tehtävät, jotka vaaditaan suoritetuksi valmennuksen päättyessä. Tämän lisäksi jokainen osallistuja on aktiivisessa roolissa oman valmennuksensa sisältöjen rakentamisessa eli tarjoamme valmiiksi pohjan valmennukselle ja tähän jokainen osallistuja saa itse valita omat täytteensä ja panostaa juuri niihin aiheisiin, jotka edesauttavat osallistujan siirtymistä tehokkaimmin kohti työmarkkinoita. Tämä tekee verkkovalmennuksista motivoivan ja vastaa hyvin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Vaikka valmennuksen pystyy suorittamaan lähes kokonaan itsenäisesti, on kaikissa valmennuksissa oma valmentaja ja hän on vain lähetetyn sähköpostin tai soitetun puhelun päässä ja on valmiina auttamaan osallistujaa heti kun osallistuja apua tarvitsee.

”Kurssi sopi erinomaisesti suoritettavaksi verkossa. Koulutusmateriaali oli kattava, kaikki oleellinen työnhakuun liittyvä oli tuotu esille. Toivottavasti tällä toteutustavalla kursseja tulee enemmänkin.”

Sen lisäksi että, asiakas saa valita itsenäisesti suuren osan valmennuksen sisällöstä, hän saa myös vapauden valita ajan ja paikan jolloin valmennusta suorittaa.  Kun asiakkaasta tuntuu siltä, että nyt on aika ja paikka uppoutua valmennuksen sisältöihin, hän voi sen tehdä. Valmennusta ei tarvitse suorittaa istumalla tietokoneella ennalta määritetyssä paikassa maanantaista perjantaihin kello 9-15, vaan jokainen saa itse valita itselleen sopivan ajan valmennuksen suorittamiseen, on se sitten aamuviideltä tai yöneljältä. Työnhaun verkkovalmennus antaa paljon vapauksia ja uuden tavan tehdä omasta työnhausta tehokkaampaa.

”Pidin kovasti siitä, ettei tämä ollut kellonaikaan tai tiettyihin päiviin sidottu. Se motivoi entistä enemmän.”

Verkkovalmennuksen kautta saa tehokkaasti käsityksen työnhaun sekä itsensä markkinoimisen vaatimuksista tämän päivän työmarkkinoilla. Valmennuksen aikana päivitetään aina työnhaun asiakirjat ja valmentaja antaa niihin palautetta ja vinkkejä millä muutoksilla asiakirjoista voi saada vielä toimivammat ja tehokkaammat. Valmennuksissa panostetaan myös piilotyöpaikkojen etsimiseen ja muistutellaan asiakkaita siitä, että piilotyöpaikat ovat hyvin potentiaalinen väylä työllistyä. Kaikkea omaa tekemistä tulisi aina välillä pysähtyä arvioimaan, näin myös työnhakua. Verkkovalmennus antaa ympäristön, ajan ja paikan pysähtyä pohtimaan omaa tilannetta työnhaun suhteen.

”Huomasin valmennuksen aikana, että pitkään aktiivisesti töitä hakiessa siihen rutinoituu. Vaikka tunsin, että työnhakutaitoni ja työhakemukseni ovat hyvät toi kurssi tarvittavan pysähtymisen ja paikan markkinatilanteen arvioimiseen.”

Verkkovalmennus voi olla juuri se pieni tarvittava potku työnhakusi onnistumiseen, nähdään netissä!