Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Muutos kannustaa kehittymään

Muutos kannustaa kehittymään

Samalla kun lainsäätäjät pohtivat Kasvupalvelulain yksityiskohtia, työnhakijoiden palveluiden tuottajat ovat valmistautumassa isoon toimintakentän muutokseen. Voidaan pysähtyä hetkeksi miettimään, miltä tuntuu luotsata valmennusyritystä muutoksen läpi, tietämättä kuitenkaan vielä kovinkaan tarkasti minkälaisessa toimintaympäristössä vuonna 2020 tai 2021 toimitaan. Miten tällaiseen muutokseen voidaan valmistautua? Minkälaisia haasteita tai innostuksen aiheita siihen liittyy palveluntuottajan näkökulmasta? Vastauksia tähän saamme keskustelusta Toni Variksen kanssa. Hän toimii Valmennuskeskus Publicissa koulutus- ja kehittämisjohtajana.

Epävarmuuden keskellä navigointi on yrityksille luonnollisesti haastavaa, mutta toisaalta se on myös yritystoiminnan arkipäivää. Muutos on jatkuvaa ja se tuo tulessaan monenlaista pohdittavaa. Toni Variksen suhtautuminen toiminnan suunnitteluun keskellä muutosta ei voisi olla innostuneempi. ”On äärimmäisen mielenkiintoista seurata, mitä on tulossa”, toteaa Varis ja jatkaa: ”kaikessa epävarmuudessaan tämä on hyvä prosessi, joka tsemppaa kaikkia palveluntuottajia kehittämään ja uudistamaan omia palveluitaan.”

Muutos tuo siis valmennusalalle jopa tervetulleen tuulahduksen uutta virettä. Toni Varis kertoo, että Valmennuskeskus Publicissa kehittämistoimiin on lähdetty vauhdilla. Muutokseen ollaan valmistauduttu muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • vaihtoehtoisten skenaarioiden luominen
  • valmennusprosessien kehittäminen ja tehostaminen esim. tekoälyä hyödyntävien sovellusten avulla
  • vuoropuhelu palvelujen hankkijoiden kanssa: on välitetty hankkijoille tietoa esim. erilaisista tavoista hankkia palveluita

Kasvupalvelujen pilotointi

Loppuvuonna 2018 tai alkuvuodesta 2019 on suunniteltu käynnistyväksi joukko alueellisia pilotteja, joissa kokeillaan tuloillaan olevia uudistuksia. Niiden tarkoituksena on tukea sekä maakuntia että palveluntuottajia uusiin toimintamalleihin siirtymisessä.

Piloteissa ”otetaan ensimmäisiä askeleita kasvupalvelujen tuotantorakenteen monipuolistamiseksi” (TEM, Kysymyksiä ja vastauksia). Tähän liittyen Toni Varis toivoo, että pienemmät toimijat ottaisivat rohkeasti yhteyttä Valmennuskeskus Publiciin, jotta voitaisiin keskustella yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyön kautta monenlaista erikoisosaamista voidaan saada paremmin työnhakijoiden ulottuville. Tällaista valmennustyöhön liittyvää erikoisosaamista löytyy niin pienyrittäjiltä, yhdistyksiltä kuin kuntien työpajoiltakin. ”Palvelut täytyy saada asiakkaille tarjolle, kyse ei ole siitä mitä kautta nämä tulevat ja kenen organisaation työntekijä ne toteuttaa,” toteaa Varis.

Valmennustyö muutoksessa

Maailma muuttuu, Eskoseni, mutta miten muuttuu valmennustyön arki? Ulkoisten rakenteiden muuttuessa, myös työ ja sen tavoitteet saanevat mahdollisuuden uudistua ja kehittyä.

Toni Variksen mukaan Valmennuskeskus Publicilla osataan jo hyvin valmennukseen liittyvä perustyö, johon liittyy mm. ihmisen kohtaaminen ja läsnäolo. Perustaitojen lisäksi valmentajien osaamista on tulevaisuudessa syytä kehittää entistä enemmän yrityslähtöiseen suuntaan. Jatkossa tarjoamme valmentavaa työnvälitystoimintaa, jossa palvelemme sujuvasti myös työnantajien tarpeita. Työnantajien kontaktointi ja heidän tarpeidensa kuuntelu tulee siis nousemaan nykyistä suuremmalle sijalle valmentajien tehtäväkentässä.

Toisena kehityskohteena Toni Varis nostaa esille valmennuspalveluiden pitkäkestoisen vaikuttavuuden. Yksittäisten työsuhteiden syntymisen lisäksi tähdätään jatkossa siihen, että asiakkaat saavat palveluista yleisiä työelämätaitoja sekä valmiuksia selvitä jatkossa pätkätyömaailmassa. Kyse on siis työnhakutaitoja laajemmasta vuorovaikutustaitojen ja urasuunnittelutaitojen valmentamisesta.

Omanlaisensa uudistus on myös tekoälyn hyödyntäminen osana valmennusprosessia. Sen avulla valmentajien työtehtäviä voidaan helpottaa esimerkiksi kehittyneemmän tiedonhallinnan avulla. Asiakkaille se puolestaan tuo mahdollisuuden jäsentää omia tavoitteitaan, seurata edistymistä ja saada reaaliaikaisesti vastauksia omiin kysymyksiin.

Lähteet:

Varis Toni, Koulutus- ja kehittämisjohtaja, Valmennuskeskus Public. Haastattelu 6.6.2018/ Marika Lehtonen.

TEM, Kysymyksiä ja vastauksia: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kasvupalveluista