Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Tulosperusteiset valmennushankinnat

Tulosperusteiset valmennushankinnat

Valmennuskeskus Publicin tulosperusteisissa valmennuksissa on jo reilusti yli 1000 osallistujaa. Tulosteperusteinen hankinta tarkoittaa sitä, että koulutuksen hankkija maksaa valmennusyhtiölle vain saavutetuista tuloksista. Nämä tulokset ovat yleensä joko työllistymisiä, koulutuksen aloittamisia tai muita positiivisia siirtymiä kohti työmarkkinoita. Yritykselle tulosperusteisesta valmentamisesta syntyy suuri taloudellinenkin riski, mutta kun osaaminen on työllisyyden hoidossa vahvaa, riskin ottaminen kannattaa. Valmennuspalveluihin osallistuvalle TE-toimiston työnhakija-asiakkaalle tulosperusteisuus ei näy juuri mitenkään vaan hän saa maksutonta, asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua riippumatta kyseisen valmennuksen hankintamuodosta.

Tulosperusteiset hankinnat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti viimeisen vuoden aikana ja tämä trendi työ- ja elinkeinohallinnon valmennuspalveluiden hankinnoissa näyttäisi jatkuvan. Suhtaudumme erittäin positiivisesti tulosperusteiseen tapaan tehdä töitä ja tiedämme, että organisaatiomme osaaminen on vahvaa jolloin tuloksia myös syntyy. Uskomme, että tuleva kasvupalvelu-uudistus tulee jatkamaan samaa tulosperusteisten hankintojen linjaa.

Tulosperusteinen hankinta pakottaa positiivisesti palveluntuottajan pitämään osaamistaan parhaana mahdollisena. Me Publicissa seuraamme tarkasti työmarkkinoita ja työnhaun megatrendejä, ennakoimme työmarkkinamuutoksia, pidämme yllä valmennus- ja ohjausosaamistamme, huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista, opimme päivittäin uutta ja olemme luomassa uusia palveluja ja tapoja tehdä asioita.

Toni Varis
Koulutus- ja kehittämisjohtaja