Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Tervehdys Rauman maahanmuuttajakoulutuksista!

Tervehdys Rauman maahanmuuttajakoulutuksista!

Valmennuskeskus Public aloitti aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset Raumalla tämän vuoden elokuussa. Nyt meillä on käynnissä neljä ryhmää, joissa opiskelijoiden tavoitteena on saavuttaa keskitason suomen kielen taitotaso (B1.1) ja perustietämys suomalaisesta yhteiskunnasta. Opiskelijoita on ympäri maailman, Kaukoidästä Lähi-itään ja Afrikasta Amerikkaan.

Koulutuksessa moduuleja on yleensä 3 ja tarvittaessa 4. Peruspolun ryhmä A opiskelee nyt moduulissa 2, ryhmä B moduulissa 3 ja ryhmä C moduulissa 1. Viimeisin aloittanut ryhmä on hidas polku joka myös opiskelee nyt moduulissa 1. Opiskelijamäärä koulutuksissa voi olla maksimissaan 16 opiskelijaa. Toimimme kolmessa kerroksessa Rauman Kansalaisopistolta vuokraamissamme tiloissa. Opiskelijat jakavat yhden yhteisen taukohuoneen ja kouluttajat käyttävät yhteistä taukotilaa kansalaisopiston henkilökunnan kanssa.

Kansalaisopiston läsnäolo on vaikuttanut koulutusten arkeen positiivisesti. Tarjolla on jatkuvasti myös opiskelijoille hyödyllisiä kursseja, joille he voivat halutessaan osallistua ja tällä tavalla vahvistaa suomen kielen taitoja ja/tai tutustua ja sopeutua ympäröivään yhteisöön.

Opetuksen tukena hyödynnämme monenlaisia verkko-oppimisympäristöjä. Esimerkiksi oppimisalustat Moodle ja Quizlet ovat osoittautuneet erinomaisiksi opiskelijoita aktivoiviksi ja yhteisöllisyyttä edistäviksi työvälineiksi. Elämyksellinen oppiminen on meille tärkeää. Käytämmekin opetuksessa runsaasti erilaisia TVT-työkaluja, ryhmähenkeä nostattavia pelejä sekä vierailukäyntejä.

Jokaisessa koulutuksessa opiskelijoilla on käytössä oma tietokone, joita käytetään opetuksen tukena. Tietokoneet mahdollistavat opiskelijoiden tutustuttamisen jokapäiväisessä elämässä tarvittaviin hyödyllisiin taitoihin, kuten asiatekstien lukemiseen ja asiointilomakkeiden täyttöön. Samalla he saavat paljon tietoa eri virastojen toimintatavoista.

Ekologisuus on meille tärkeää. Säästämme luontoa, kun suuri osa koulutuksissa käytettävästä oppimateriaalista on sähköisessä muodossa. Helppo pääsy materiaaleihin takaa myös sen, että opiskelijat pääsevät niihin missä ja milloin vain käsiksi ja harjoittelemaan suomen kieltä itsenäisesti omaan tahtiinsa.

Syksyn saapuessa opiskelijoiden motivaatio ei ole ainakaan laskenut, vaan oppiminen ja opiskelu jatkuvat tiiviinä. Rauman koulutuksissa opiskelijoilla onkin hyvä yhteishenki, ja kaveria tuetaan, vaikka yhteinen kieli ei vielä olisikaan kovin vahva. Näissä tunnelmissa on hyvä jatkaa kohti loppusyksyn haasteita.

Terveisin Rauman kouluttajatiimi,

Hanna-Kaisa, Anna, Karoliina ja Mila