Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Mukana tarjoamassa mahdollisuuksia

Mukana tarjoamassa mahdollisuuksia

Olemme Suomen punaisen ristin työelämäkumppanina järjestämässä turvapaikanhakijoiden työelämään tutustumista. Kysymys on SPR:n hankkeesta jonka tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden integroitumista yhteiskuntaan, mahdollistaa suomen tai ruotsin kielen ja kulttuurin oppiminen sekä luoda matalan kynnyksen polkuja suomalaiseen työelämään. Työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskus on palkinnut SPR:n mallin ”Kotouttamisen hyvä käytäntö” -diplomilla. Tällä hetkellä Valmennuskeskus Publicissa on ko. työelämään tutustumisjaksolla korkeakoulutettu mies, joka toimii järjestämässämme Orientation Training for immigrants -koulutuksessa valmentajamme apuna. Kyseinen orientaatiokoulutus on osa laajaa Töihin Suomeen-hanketta. Työelämään tutustajamme on tyytyväinen järjestämäämme jaksoon, joka on itse asiassa avannut ovia laajasti hänelle itselleen erilaisista koulutusmahdollisuuksista Suomessa. Teemme merkityksellistä työtä ja tuotamme laajasti erilaisia palveluita, jotka tähtäävät työmahdollisuuksiin sekä työurien pidentämiseen Suomessa.

 

Toni Varis

Koulutus- ja kehittämisjohtaja