Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Ennakkoluulotonta valmennusta ICT- ja kaupan alan työnhakijoille

Ennakkoluulotonta valmennusta ICT- ja kaupan alan työnhakijoille

Olemme tekemässä ensimmäistä laatuaan Suomessa vertaistapaamisiin perustuvaa työnhakuvalmennusta Pirkanmaalla. Koemme erittäin tärkeäksi ennakkoluulottoman tavan toimia ja kokeilla erilaisia työnhakuvalmennusmenetelmiä. Teemme antoisaa ja aidosti vuorovaikutuksellista yhteistyötä Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa. Uudenlaisen valmennuksen tavoitteena ICT- ja kaupanalan työnhakijoiden työllistyminen nopeasti avoimille työmarkkinoille. Valmennus rakennetaan kahden kysymyksen kautta: Mitä hyötyä ja lisäarvoa osallistujien osaaminen voi tuoda jo toimiville yrityksille? Mitä uutta yritystoimintaa osallistujien osaamisen ympärille voidaan synnyttää? Hyödynnämme valmennusten suunnittelussa erilaisia jo tehtyjä selvityksiä ja raportteja, mm. selvitykset ICT-alan ja kaupan alan rakennemuutoksista sekä selvitykset Nokialta ja Microsoftilta irtisanottujen urapoluista ja työllistymistä edistäneistä tekijöistä ja haasteista. Lisäksi hyödynnämme saatuja kokemuksia aiemmin tuottamistamme valmennuspalveluista Pirkanmaalla, mm. uravalmennukset, YrittäjäClub, Uratarjotin korkeasti koulutetuille, Back to business.

Tällä hetkellä Pirkanmaan työnhakijoista voidaan todeta muun muassa seuraavaa: akateeminen koulutus on 75%:lla ja yli puolella työkokemusta yli 15 vuotta. Kohderyhmässä ikäryhmä 41-60 vuotiaat ovat vahvasti edustettuna. Selvityksissä ja aiemmissa valmennuksissa kohderyhmän työnhaun haasteiksi on havaittu seuraavia: Pitkän työuran vuoksi nykyaikaiset työnhakutaidot kaipaavat päivittämistä, kohderyhmän edustajat eivät mielellään vaihda alaa, ammattia tai paikkakuntaa, mikä olisi kuitenkin tarpeellista monelle. Esim. Nokialta irtisanotuista reilut puolet työttömäksi ilmoittautuneista on työllistynyt uudelle toimialalle, vähiten ammattia ovat vaihtaneet ohjelmistosuunnittelijat ja tietotekniikkainsinöörit, jotka ovat ryhtyneet vertailuryhmiä selvästi useammin yrittäjiksi. Myös muuttuvat osaamistarpeet vaikuttavat työllistymiseen. Osaaminen ei kaikilta osin vastaa nykyisten työmarkkinoiden tarpeita. Myös työnantajien negatiivinen suhtautuminen kohderyhmään (syinä liian suuret palkkapyynnöt, osaamisen kapeus, tottumattomuus pienen yrityksen toimintatapoihin) saattaa hidastaa työllistymistä. Pelkkä alan koulutus eri riitä työllistymiseen vaan työnhakijoilla pitää olla asenne jatkuvaan kehittämiseen sekä ainakin perustiedot liiketoiminnasta kuten siitä mistä yrityksen rahat tulevat ja miten asiakkaita tulee palvella

Selvitysten mukaan ICT-alalla rakennemuutos koskee laajasti teollisuutta ja palveluja, taustalla vaikuttavat erityisesti Nokian ja Microsoftin irtisanomiset. Tulevaisuuden trendejä ovat etenkin big data, data-analytiikka, robotiikka, teollinen internet ja pilvipalvelut sekä toimeksiantojenhakukulttuuri – työnhakija myy osaamistaan ja työ voi koostua useista lähteistä perinteisen työnantaja-työntekijä-mallin sijaan. Kaupan alan rakennemuutoksessa verkkokaupan kasvulla on ollut merkittävä rooli irtisanomisessa. Kaupan alalla erityisesti tiedolla johtaminen, yksilöllisempi palvelu, markkinoinnin kohdentaminen sekä verkossa että myymälässä ovat tulevaisuuden trendejä.

Ymmärtämällä rakennemuutoksia, päivittämällä osaamista ja työnhakutaitoja, tarkastelemalla omaa asennetta ja määrätietoisella tavalla hakea töitä on onnistumisen edellytyksen olemassa.

 

Toni Varis

Koulutus- ja kehittämisjohtaja