Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Nopeus on valttia työeläkekuntoutuksessakin

Nopeus on valttia työeläkekuntoutuksessakin

Asiakkaalta saatu positiivinen palaute lämmittää aina. Viime viikolla alkukartoitukseen saapunut asiakas kiitteli erityisesti sitä, että Valmennuskeskus Publicista oli otettu häneen yhteyttä samana päivänä, kun eläkeyhtiö oli ilmoittanut hänelle palveluntuottajalle ohjaamisesta. Myös aika alkukartoitukseen järjestyi alle viikossa yhteydenotosta. Asiakas kertoi, että on sairastuttuaan joutunut odottamaan niin paljon asioiden liikahtamista eteenpäin, että hän koki myönteisesti sen, miten nopeasti hän pääsi keskustelemaan asioistaan palveluntuottajan luokse.

Odottavan asiakkaan aika onkin yleensä hyvin pitkä. Asiakkaat odottavat ensin ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöstä työeläkeyhtiöstä ja sen jälkeen mahdollista ohjaamista palveluntuottajalle. Kun terveydentila rajoittaa työskentelyä omassa tutussa ja turvallisessa ammatissa ja asiakas tarvitsee apua uusien ammatillisten polkujen miettimisessä, on kaikista hedelmällisintä, jos asiakas saa uravalmennukseen perehtyneen ammattilaisen apua mahdollisimman pian. Tällöin ammatillisen kuntoutuksen prosessi liikahtaa eteenpäin nopeasti, joka vaikuttaa myös asiakkaan motivaatioon positiivisesti.

Yli kymmenen vuoden työkokemukseni työeläkekuntoutuksesta on osoittanut, että palveluntuottajan nopea sisäänotto ja sujuvasti etenevät prosessit takaavat myös onnistuneet ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmat.

Kaisa Valppu
Kuntoutuspäällikkö
Valmennuskeskus Public