Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Mukana pidentämässä työuria ammatillisella kuntoutuksella

Mukana pidentämässä työuria ammatillisella kuntoutuksella

Valmennuskeskus Publicissa käynnistyi syyskuun alussa uusi liiketoiminta, joka tarjoaa ammatillisen kuntoutuksen palveluita työeläke- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Kuten lähes kaikkien Valmennuskeskus Publicin palveluiden, myös ammatillisten kuntoutuspalveluiden tavoitteena on auttaa ja ohjata ihmisiä takaisin työelämään. Uuden liiketoiminnan myötä haluamme olla mukana pidentämässä ihmisten työuria.

Ammatillisella kuntoutuksella voidaan konkreettisesti säästää työkyvyttömyyseläkemenoja. Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeisiin käytettiin Suomessa 2,1 miljardia euroa ja ammatilliseen kuntoutukseen 123 miljoonaa euroa. Ammatilliseen kuntoutukseen panostaminen kannattaa, sillä siihen käytetyt varat maksavat itsensä takaisin, jos ammatillisessa kuntoutuksessa ollut henkilö työskentelee kuntoutuksen päättymisen jälkeen 1 ½ vuotta palkkatyössä.

Ammatillinen kuntoutus on luonteva jatke osaksi Publicin palveluvalikoimaa: ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikkomme on kehitetty hyödyntämällä vahvaa ura- ja valmennuspalveluiden osaamistamme työeläkekuntoutuksen asiantuntijuuteen. Lisäksi meillä on erityisosaamista liittyen yrittäjiin ja yrittäjyyteen. Ammatillisen kuntoutuksen kentällä YEL-vakuutetut ovat oma vakuutettujen ryhmänsä, jonka erityistarpeet tulee huomioida myös ammatillisen kuntoutuksen palveluvalikoimassa. Näin ollen Valmennuskeskus Publicissa on kehitetty oma yksilöllinen ammatillisen kuntoutuksen palvelu YEL-vakuutetuille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta tilanteessa, jossa työkykyongelmat vaikeuttavat yritystoiminnan jatkamista.

Tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palveluita tällä hetkellä Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Ensimmäiset asiakkuudet ovat jo lähteneet käyntiin!

Tutustu täällä ammatillisen kuntoutuksen palveluihimme

Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta:

Kaisa Valppu
kuntoutuspäällikkö
kaisa.valppu@valmennuskeskus.fi
p. 050 325 1534