Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki  020 728 0345  public@valmennuskeskus.fi

Valmennuskeskus Public 5 vuotta – katsaus kuluneisiin vuosiin

Valmennuskeskus Public 5 vuotta – katsaus kuluneisiin vuosiin

Valmennuskeskus Public juhli keväällä 5-vuotista taivaltaan. Publicin tähänastinen taival kattaa vain murto-osan koko Valmennuskeskuksen 41-vuotisessa historiasta, mutta kuluneet viisi vuotta ovat olleet sitäkin tapahtumarikkaammat. Ajatus Valmennuskeskus Publicin perustamisesta lähti liikkeelle Valmennuskeskuksen toteuttaman coaching-palvelun pohjalta, ja päätös lähteä julkisrahoitteisten valmennuspalveluiden puolelle on näiden viiden vuoden aikana osoittautunut onnistuneeksi. Vuosien varrella palvelut ovat laajentuneet ja kouluttajaverkosto on kasvanut moninkertaiseksi alkuperäisestä. Seuraavassa pieni katsaus kuluneisiin vuosiin.

viirit

Vuosi 2011 – Toiminta käynnistyy
Valmennuskeskus Public perustettiin ja toimintaa käynnistettiin kahden hengen voimin. Vuosi oli vilkasta tarjouspyyntöihin vastaamisen aikaa, vaikka aiempien referenssien, ja vaikka palautteiden puute toi haasteen kilpailutuksiin vastaamisessa, kantoi työ vähitellen hedelmää. Vuoden aikana luotiin pohjaa myöhemmälle toiminnalle myös erilaisten asiakastilaisuuksien ja kouluttajaverkoston kartuttamisen kautta.

Vuosi 2012 – Ensimmäisten toteutusten vuosi
Ensimmäiset toteutukset käynnistyivät ja Public toteutti muun muassa työnhakuvalmennuksia, ohjaavia koulutuksia ja yrittäjyyskoulutusta Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Vuosi 2013 – Toiminta laajenee nopeasti
Valmennuspalvelulaki uudistui vuodenvaihteessa. Onnistuneiden toteutusten siivittäminä menestyimme hyvin tarjouskilpailuissa ja aloimme vähitellen tulla tutuksi asiakkaillemme ja kouluttajille eri puolilla Suomea. Toteutimme Pirkanmaalla laajan uravalmennuskokonaisuuden aikuisille alanvaihtajille. Ura- ja työnhakuvalmennuksia käynnistyi myös Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Hämeessä, Etelä-Savossa sekä Uudellamaalla ja yrittäjyysvalmennukset jatkuivat Keski-Suomessa. Valmennuskeskus Public sai tutkinnonanto-oikeuden yrittäjän ammattitutkintoon ja käynnisti hyvinvointialan yrittäjille suunnatun valmistavan koulutuksen. Vuoden päättyessä toteutuksissa oli mukana 50 valmentajaa ja lisäksi asiantuntijaverkostossa oli jo yli 100 valmentajaa, psykologia, opinto-ohjaajaa ja muita erityisosaajia.

Vuosi 2014 – Monipuolisia toteutuksia suurella volyymilla
Pirkanmaa investoi rakennetyöttömyyden hoitoon käynnistämällä suuren, pitkäaikaistyöttömille suunnatun valmennuspalvelukokonaisuuden (100 uravalmennusryhmää), jonka Valmennuskeskus Public toteutti. Myös muualla Suomessa erilaiset työnhaku-, ura- ja työhön- ja yrittäjyysvalmennuspalvelut pyörivät suurella volyymillä. Toteutimme myös monipuolisesti erilaisia henkilöstökoulutuksia mm. opettajille, hankehenkilöstölle sekä TE-toimistojen ja ELY-keskusten henkilöstölle. Kasvu näkyi myös toimistolla: esimerkiksi kannettavien tietokoneiden määrä oli kasvanut alkuperäisestä 20 koneesta 250:een.

Vuosi 2015 – Ennätyksellinen osallistujamäärä
Valmennuspalveluihin osallistui yli 4000 osallistujaa vuoden aikana. Myös verkkovalmennusten merkitys kasvoi – vuosittain satoja osallistujia sai eväitä työnhakuunsa kokonaan verkossa toteutettavista työnhaun valmennuksistamme. Lakimuutosten myötä kuntien rooli valmennus-, koulutus ja ohjauspalveluiden hankkijana kasvoi. Toteutimme erilaisia pilotteja (mm. tulosperusteiset työnetsijäpalvelut, kuntakokeilun ohjauspalvelut, pitkäaikaistyöttömille suunnatut koulutukset) yhteistyössä kuntien kanssa. Vuoden lopussa laajensimme palveluvalikoimaamme sisältämään koto- ja kielikoulutuksia. Yrittäjän ammattitutkinnossa uutena valikoimaan tuli sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva valmistava koulutus.

Vuosi 2016 – Uusia tuulia: kotokoulutukset, ammatillinen kuntoutus ja lähesimiestyön ammattitutkinto
Vuoden alussa käynnistyi ensimmäinen kotokoulutus Pohjanmaalla ja Helsingissä järjestetyt omaehtoiset kielikoulutukset saavuttivat laajan suosion. Keväällä saimme tutkinnonanto-oikeuden lähiesimiestyön ammattitutkintoon ja laajennamme syksyllä tarjontaamme ammatillinen kuntoutuksen palveluihin. Myös Publicin nettisivut kokivat alkuvuodesta suuren uudistuksen.

Seuraamme muutoksia valmennuspalvelujen kentällä ja olemme vakiinnuttaneet asemamme osaavana, joustavana ja luotettavana palveluntuottajana. Kesällä 2016 Valmennuskeskus Publicilla on töissä noin 40 valmentajaa ja kouluttajaa, ja toimistohenkilökunnan lukumäärä on kasvanut yhteentoista. Asiantuntijaverkostoomme kuuluu yli 50 henkilöä, ja heidän ansiostaan voimme tuottaa palveluita nopeasti, ketterästi ja parhailla osaajilla myös tulevaisuudessa. Tältä pohjalta on hyvä suunnata katse kohti tulevaa!